POSTALS

SANT JORDI, GRANOLLERS 2018

CAT. La idea de la campanya va estar basada en la connectivitat dels personatges i elements principals de la llegenda de Sant Jordi i el pare del català modern, Pompeu Fabra (Any 2018 Pompeu Fabra). Cada peça gràfica tenia un d’aquests personatges o elements de la llegenda i estava acompanyada de la seva definició del diccionari.

ESP. La idea de la campaña estuvo basada en la conectividad de los personajes y elementos principales de la leyenda de Sant Jordi y el padre del catalán moderno, Pompeu Fabra (Año 2018 Pompeu Fabra). Cada pieza gráfica tenía uno de esos personajes o elementos de la leyenda y estaba acompañada de su definición del diccionario.

OPI_2
stjordi_2
stjordi_5
STJORDI18
stjordi_4